برنامه های پرداخت آنلاین خیریه

_

جمع آوری وسایل دست دوم

 

 

 

شما می توانید از طریق اپلیکیشن تاپ انواع وجوهات نقدی خود را برای خیریه واریز نمایید