برنامه های پرداخت آنلاین  خیریه

_

جمع آوری وسایل دست دوم

 

 

شما می توانید از طریق اپلیکیشن نیکوکار انواع وجوهات خورا به خیریه ما واریز نمایید (دانلود اپلیکیشن نیکوکار از بازار)