بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد
*قلب بزرگ میخواهد*

روش های کمک

_

کمکهای نقدی:

1-جمع آوری وجوهات صندوقهای صدقات

2- دریافت وجوهات، حامیان ایتام

3- جمع آوری کمکهای مردمی ، با استقرار پایگاه های سیار در مناسبتهای ملی و مذهبی

4- دریافت وجوهات گوسفند قربانی و عقیقه

5- خیرات و نذورات

6- دریافت زکات روزه و کفاره روزه

7- دریافت زکات مال ، مستمری ماهیانه ، کمک برای خرید جهیزیه

8- دریافت خمس مال

9- دریافت رد مظالم

10- کمک به امور خاصی که نیکوکار تعیین می کند

کارت بانک پارسیان

_

6221-0610-8000-0906

کارت بانک رسالت

_

5041-7210-1000-0550

کارت بانک ملی

_

6037-9911-9952-9425

کارت بانک ملت

_

6104-3378-9918-0333

کد مهربانی
کمک‌های ارزشمند و نیکوکارانه خود را به‌طور مستقیم از طریق تکنولوژی USSD و بدون نیاز به اینترنت به نیازمندان واقعی برسانید