کمپین های خیریه

_

سفره ی افطار نیازمندان

 

کمپین سفره ی افطار خانواده های نیازمند به تعداد1362نفر