سفارش تاج گل خیریه ویژه مراسم های ترحیم

تاج گل خیریه

_

انواع تاج گل:

قیمت تاج گل ترحیم 300.000 تومان می باشد

تعداد 2عدد 500.000 تومان می باشد. از تعداد 2عدد به بالا  250.000 تومان محاسبه می شود

برای سفارش تاج گل :  با ما تماس بگیرید 22359096-021

قیمت تاج گل ترحیم  250.000تومان می باشد