اهدای لوازم و مواد غذایی

روش های غیر نقدی

_

انواع روش های غیر نقدی:

1- کلیه لوازمات منزل و ساختمانی(بجز لوازم چوبی)

2- جمع آوری کتاب درسی و غیر درسی

3- جمع آوری البسه نو و دست دوم ، پتو ، تجهیزات پزشکی

4- وقف ثلث مال

5-انواع لوازم بازیافتی پارچه ،کاغذ ،بطری نوشابه و…..

برای لوازم اهدایی  :  با ما تماس بگیرید 22359096-021