اهدای لوازم و مواد غذایی

روش های غیر نقدی

_

انواع روش های غیر نقدی:

1- کلیه لوازمات منزل و ساختمانی

2- جمع آوری کتاب درسی و غیر درسی

3- جمع آوری البسه نو ، پتو ، تجهیزات پزشکی

4- وقف ثلث مال

برای لوازم اهدایی  :  با ما تماس بگیرید 22359096-021