خدمات ارائه شده به نیکوکاران و مددجویان

خدمات ام ابیها

_

خدمات ارائه شده به مددجویان:

 • پرداخت مستمری ماهیانه به مددجویان
 • پرداخت کمک هزینه دانشجویی
 • پرداخت کمک هزینه درمانی ودارویی ، تجهیزات پزشکی
 • اهداء سبد کالا
 • پرداخت کمک هزینه ازدواج و خرید جهیزیه
 • کمک به خرید – ساخت – مرمت مسکن مددجویان
 • مشاوره به خانواده های مددجویان تحت پوشش حمایت
 • صدقه – نذورات و خیرات
 • اطعام و افطاری به مددجویان تحت پوشش
 • دریافت مسا عدتهای غیر نقدی ( لوازم منزل ، لوازم آشپزخانه ، لوازم التحریر و البسه نو برای مددجویان )
 • تقبل هزینه تحصیلی یا دانشجویی مددجو
 • سفارش تاج گل مصنوعی ویژه مجلس ختم
 • تخصیص هزینه مراسم ختم به موسسه
 • تقبل کل یا بخشی ازهزینه جهیزیه فرزندان مددجو
 • گوسفند قربانی و عقیقه