برنامه های پرداخت آنلاین
خیریه
_

برنامه های پرداخت آنلاین خیریه:

 

 

شما می توانید از طریق اپلیکیشن 7030 انواع وجوهات نقدی خود را برای خیریه واریز نمایید(دانلود اپلیکیشن از برنامه بازار)